Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT

 

A weboldal használata előtt kérem, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi dokumentum, szöveg, felvétel és egyéb anyag, Felhasználó általi használatát.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott feltételeket és szabályokat.

 

  1. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

 

Vállalkozó neve:                    Kovács Eszter egyéni vállalkozó

Székhely:                                8420 Zirc, Békefi A. u. 26.

Adószám:                               69351639-1-39

Nyilvántartási szám:             53056627

Telefonszám:                         06202938309

E-mail cím:                             hello@kovacszsu.hu

 

1.Általános bevezetés:

 

Jelen weboldal kizárólag Magyarországon élő személyek részére készült, így a szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

A weboldal megnyitásával az oldal felhasználója elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi őt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal kérem, ne használja a weboldalt.

 

2.Szellemi tulajdonjogok:

 

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a weboldalon szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, ötlet, módszer, tematika, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői jogait, a weboldal tulajdonosának tulajdonát képezi.

 

A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével is, kizárólag a weboldal tulajdonosának előzetes hozzájárulásával terjeszthetők.

 

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

 

A weboldalról származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos.

 

Szigorúan tilos az oldal látogatójának a weboldal tulajdonosának jóváhagyása nélkül:

  • kereskedelmi célokra használni a weboldalt, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő szövegeket, egyéb tartalmakat;
  • módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél weboldalába).

 

3. Hivatkozások (linkek) a weboldalra:

 

Ha olyan linkeket kíván készíteni, amelyek a weboldalra mutatnak, akkor ezen linkeknek a weboldal kezdőlapjára kell mutatnia.

 

4. Tartalom:

 

A jelen weboldal tartalmát a weboldal tulajdonosa a lehető leggondosabban állította össze. A weboldal azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A tulajdonos nem garantálja a weboldal tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működését.

 

A weboldal tulajdonosa igyekszik biztosítani, hogy a weboldal folyamatosan elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha a weboldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.

 

A weboldalhoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve a weboldal tulajdonos ellenőrzési körén kívül eső okokból.

 

5. Látogatói adatok és magatartás:

 

A weboldal tulajdonos Adatkezelési Tájékoztatójának hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével a Felhasználó által a weboldalra küldött vagy ott közzétett („belinkelt”) minden anyag nem bizalmas adatnak minősül, annak tulajdonjogáról a Felhasználó lemond. A weboldal tulajdonosát semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. A weboldal tulajdonosa ezen anyagokat és információkat, képeket, hangokat, szöveget és az ott megjelent egyéb dolgokat bármilyen célra szabadon használhatja, másolhatja, teheti közzé, terjesztheti.

 

Tilos a weboldalon közzétenni, illetve a weboldalra küldeni a következő anyagokat:

 

  • fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok;
  • olyan anyagok, amelyre vonatkozóan az oldal látogatója nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással;
  • olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg, vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgári jogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők, vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik;
  • technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

 

Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleértve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést).

A weboldal tulajdonosa teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal és az ezen pontban írt rendelkezéseket megszegő felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.

 

6. Felelősség:

 

A weboldal bármely célú látogatását, használatát az oldal Felhasználója saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

 

A weboldalon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.

 

A törvény által megengedett mértékig a weboldal tulajdonosa ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Felhasználók általi használata, és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • a weboldal Felhasználójának bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ ösztönözte;
  • a weboldal használatának lehetetlensége;
  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

 

7. Adatvédelem:

 

A jelen weboldalon keresztül megadott személyes adatok kezelése teljes mértékben a weboldal tulajdonosának Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően történik.

 

8. Kapcsolatfelvétel:

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne a weboldallal kapcsolatban, forduljon a weboldal tulajdonosához a fenti elérhetőségek bármelyikén.

 

9. Jogkövetkezmények:

 

A jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a weboldal tulajdonosa haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

 

10. Egyéb rendelkezések:

A weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot a jelen Jogi Nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen Jogi Nyilatkozatra és a weboldal Felhasználók általi használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglatakat elolvastam, megértettem és tudomásul vettem.

A honlapon (https://www.teszt.kovacszsu.hu) megjelenő tartalom, és a megrendelt szolgáltatások tartalma minden esetben Kovács Eszter egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató tulajdonát képezik, felhasználására csak a Szolgáltató kizárólagos és kifejezett írásbeli engedélye alapján lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató hozzájárulása nélkül a tartalom jogosulatlan felhasználása történik, a Szolgáltató jogosult kiszámlázni 70.000,- Ft/nap összegű kötbért. A kötbér megfizetése nem jelenti azt, hogy a tartalom használatára jogosulttá válik. A Szolgáltató a kárát érvényesítheti abban az esetben, ha jogosulatlan tartalomhasználat történik és ezzel a másik Fél részére kárt okoz.

2020 © Minden jog fenntartva! |